Ustawienia Hellingera

Ustawienia Hellingera są energetyczną terapią, pokazującą zależności między nami a innymi członkami rodziny, przyjaciółmi, współpracownikami,    a także z pracą, miejscem, uczuciami, chorobami.

Ustawienia pokazują na głębszym, nieświadomym poziomie obraz naszej sytuacji, w której się aktualnie znajdujemy.

Inne nazwy Ustawień Hellingera z którymi można się spotkać, to konstelacje rodzinne i ustawienia systemowe.

Dlaczego Ustawienia Hellingera?

Cybernetyk Heinz von Foerster głosił tezę, że nie odbieramy rzeczywistości takiej jaka jest, ale taką w jaką wierzymy, że jest.   Po przodkach dziedziczymy      nie tylko uśmiech, kolor oczu, zamiłowanie do muzyki, ale także  traumy, strach, niewyrażone emocje, wiedzę o wykluczonym członku rodziny.                            To wszystko znajduje się w naszej podświadomości. To ona – podświadomość determinuje wiele naszych  decyzji, działamy na autopilocie, próbując go potem zracjonalizować.  Nieświadomie niesiemy bagaż, żałobę któregoś z członków rodziny.

Bert Hellinger głosił, że system rodziny składa się z elementów, które tworzą całość. Gdy członek rodziny zostanie wykluczony, jeden z potomków                     w następnych pokoleniach przejmie nieświadomie  jego cechy, tak by system znowu tworzył całość. Najczęściej wyklucza się alkoholików, przyrodnie
rodzeństwo, kryminalistów oraz chorych psychicznie. Negatywny ślad w historii rodu zostawiają  również: niepogodzenie się z czyjąś śmiercią i nie przeżycie żałoby.

Co to jest wszechwiedzące pole i jak w nie wejść?

Bert Hellinger mówił o wszechwiedzącym polu, Carl Jung o zbiorowej podświadomości.

Najprościej można powiedzieć, że wszechwiedzące pole to przestrzeń, w której znajdują się emocje, odczucia, myśli i przekonania tworzące obraz wydarzenia, które chcemy przepracować na sesji.

Ustawienia Hellingera to sesja poprzedzona medytacją, wyciszeniem, możliwością usłyszenia swojego wnętrza i połączenia się z polem.

Ustawienia Hellingera krok po kroku

Ustawienia Hellingera są terapią grupową, każda z osób przychodzi z osobistym tematem do  przepracowania, pozostali uczestnicy są dla niej reprezentantami w sprawie. Następnie po  przeprowadzeniu jednej sesji, role się odwracają. Każdy pracuje dla każdego.
Istnieje również możliwość uczestnictwa w ustawieniach tylko i wyłącznie w roli reprezentanta dla  innych osób.

Szczegółowy program sesji ustawień Helingera to:

1. Uczestnik i prowadzący określają temat ustawienia. Im bardziej jasno będzie zdefiniowany tym lepiej.

2. Uczestnik wybiera reprezentanta, który ma reprezentować element z tematu np. członka rodziny, przyjaciela, biznes i ustawia go wg swojego odczucia          w przestrzeni i kierunku. Prowadzący mówi ilu reprezentantów ma być ustawionych. Za każdym razem uczestnik ustawia kolejnego  reprezentanta wg swojej intuicji.
3. Reprezentanci będąc w polu zaczynają odczuwać to co odczuwały/odczuwają osoby, które  reprezentują. Otrzymują dostęp do wszechwiedzącego pola. Doświadczają ich uczuć, emocji,  relacji, zależności.
4. Prowadzący może pytać Reprezentantów co czują, jakie myśli do nich przychodzą lub po prostu  obserwować ich ruch.
5. Na podstawie obserwacji Reprezentantów prowadzący prosi o wypowiedzenie zdań prawdy.  Muszą być powiedziane szczerze, z szacunkiem. Ich najgłębszy sens przenika przez Ego i odsłania  nową energię.
6. Wszystkie ruchy i wypowiedzi są interpretowane przez Prowadzącego.
7. Gdy pole się harmonizuje klient może, ale nie musi, zająć swoje miejsce w ustawieniu.
8. Zakończenie ustawienia ma miejsce w momencie gdy energia jest spokojna, zharmonizowana.

Kontakt:

Prowadząca sesję
Agata Sawicka
tel. +48 790 507 812
e-mail: a.matracka@gmail.com

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w sesji w Wilczycach k. Wrocławia:

Bożena Motak   e-mail:    bozena.motak@gmail.com

W temacie proszę napisać: „ustawienia Hellingera Wrocław”