Trzecie Prawo Natury

Ontogenetyczny system wszystkich tzw. „chorób”

Analizując pochodzenie histologiczne organów dr Hamer odkrył, że w procesie ewolucji, poszczególne organy wykształciły się z trzech listków zarodkowych – endodermy, mezodermy oraz ektodermy. Oznacza to, że każda tkanka „ma swoją historię”. Ta historia determinuje funkcjonalne wykorzystanie tkanki oraz mechanizm jej reakcji podczas Sensownego Biologicznego Programu Natury. Podział ten – niezwykle ważny w poznawaniu i rozumieniu Praw Natury – wydaje się na początku skomplikowany, ale jest bardzo sensowny i logiczny.

Z najstarszego listka zarodkowego (endodermy) wykształciły się organy odpowiedzialne za podstawowe funkcje życiowe – pobieranie pokarmu, trawienie, wydalanie, oddychanie, rozmnażanie. Z punktu widzenia organizmów pierwotnych te funkcje były najistotniejsze.

Ze środkowego listka zarodkowego (mezodermy) wykształciły się organy odpowiedzialne za poruszanie się, zwinność, ochronę przed atakiem ( błony otaczające organy wewnętrzne).

Z najmłodszego listka zarodkowego (ektodermy) powstały organy odpowiedzialne za zmysłowy odbiór otoczenia (narządy zmysłów, naczynia krwionośne, zewnętrzne narządy rodne, pęcherz, zęby, skóra).

Jeśli więc życie postawi nas np. w sytuacji, gdy czujemy się przez kogoś bardzo zranieni, zaatakowani,  można spodziewać się zmian w narządach, za które odpowiedzialna jest mezoderma, zatem: układ kostny, serce, naczynia krwionośne, krew, limfa, śledziona, nerki, gruczoły wydzielania wewnętrznego.

W trakcie tego rozwoju ewolucyjnego powstawały też poszczególne części mózgu, jest ich 4, ale sterują one organami wg następującego schematu:

  • dwie najstarsze części mózgu (MÓZG ARCHAICZNY) odpowiedzialne są za organy, w których następuje przyrost guzów w fazie aktywnej konfliktu
  • dwie  „młodsze” części mózgu (MÓZG NOWY) odpowiedzialne są za organy, w których podczas aktywności konfliktu następuje zanik/martwica komórek.

Mózg

Część mózgu

Faza aktywna

Faza zdrowienia

Mózg archaiczny

Pień mózgu
(endoderma)

Móżdżek
(mezoderma archaiczna)

Przyrost komórek, wzrost guza

Redukcja guza / otorbienie guza

Mózg nowy

Łożysko nowego mózgu
(mezoderma nowa)

Kora mózgowa
(ektoderma)

Zanik / martwica komórek

Wypełnienie ubytków nowo powstającymi komórkami

 Z powyższego podziału wynikają cztery podstawowe rodzaje konfliktów.

  1. Konflikt archaiczny, życiowy – lęk o życie.
  2. Konflikt związany z ochroną, spodziewanym atakiem, poczuciem splamienia a także walka o przetrwanie gatunku
  3. Konflikt związany z niskim poczuciem własnej wartości lub jej brakiem,
  4. Konflikty intelektualne, dotyczące kontaktów ze światem zewnętrznym, seksualność.

Wiedza ta jest   bardzo ważna, gdyż ukazuje zależność umiejscowienia choroby w danym narządzie od rodzaju konfliktu.  Nic dziwnego, jeżeli weźmie się pod uwagę, że Nowa Medycyna bazuje na teorii rozwoju ewolucyjnego.

1 thought on “Trzecie Prawo Natury”

  1. Ten blog to dla mnie nie tylko miejsce, w którym mogę znaleźć wartościową wiedzę, ale także źródło inspiracji i motywacji! Jestem wdzięczny za każdy przemyślany artykuł i cieszę się, że mogę tu regularnie wracać.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *